Quyết tâm cao, mạnh mẽ, hiệu quả hơn 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, điều hòa, phối hợp, huy động lực lượng trong phòng, chống tham nhũng và phát hiện, xử lý tham nhũng. Ghi nhận nỗ lực này của ngành nội chính Đảng, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020, triển khai công tác năm 2021, các đại biểu cũng nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng phải làm với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Khắc phục dần tình trạng “trên nóng dưới lạnh”

Nhìn lại năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 – 2020, một trong những thành tựu  nổi bật của đất nước ta là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, đạt kết quả nổi bật, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất.

Những kết quả toàn diện, hiệu quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng thể hiện sự chỉ đạo mạnh mẽ, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, chế độ ta, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, những thành tựu mà Đảng ta, đất nước ta đạt được trong thời gian qua, nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan nội chính của Đảng, Nhà nước, trong đó có ngành nội chính Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành nội chính Đảng đã hoàn thành 17 đề án lớn, trên cơ sở đó, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo ban hành 5 quy định, 1 quyết định, 2 chỉ thị, 6 kết luận, 1 hướng dẫn. “Đây là những văn bản có tầm quan trọng đặc biệt, có vai trò định hướng, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nhiệm kỳ qua”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết. 

Những quan điểm, chủ trương bao trùm trong công tác phòng, chống tham nhũng như “Phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách”, “xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “hoàn thiện thể chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, xử lý nghiêm khắc để không dám tham nhũng, chăm lo các điều kiện bảo đảm để không cần tham nhũng, giáo dục liêm chính để không muốn tham nhũng”… do ngành nội chính Đảng tham mưu, được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã góp phần đem lại kết quả tích cực, rõ rệt, toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. 

Ban Nội chính Trung ương cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu để Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xử lý 128 vụ án, 91 vụ việc; trong đó, 74 vụ án/667 bị cáo đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Riêng năm 2020, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, trong đó đã xét xử sơ thẩm 20 vụ án/115 bị cáo. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy cũng đã chú trọng tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thi đua “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt”; từ đó nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, được chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm, khắc phục dần tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Trong nhiệm kỳ XII, ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy địa phương chỉ đạo xử lý 1.819 vụ việc, vụ án.

<img alt="" src="” width=”850px” />
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai công tác năm 2021
Ảnh: T.Chi

Kịp thời phát hiện và khắc phục khâu yếu, khoảng trống

Một điểm nhấn trong thời gian qua là, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực tham mưu để Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, ách tắc, những khâu yếu trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật; khắc phục vướng mắc trong công tác giám định và định giá tài sản; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; về đánh giá chứng cứ, tài liệu trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng. Cụ thể, đã tham mưu Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán phát hiện và xử lý nghiêm nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng. Tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành 1.600 cuộc kiểm tra, giám sát và rà soát 44.600 kết luận thanh tra kinh tế – xã hội, qua đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém kéo dài, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ là “đầu mối”, “khâu nối” giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng điều hòa, phối hợp, huy động lực lượng trong phòng, chống tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá, củng cố niềm tin của cán bộ và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Mặc dù tham nhũng đang từng bước được kiềm chế nhưng tình hình tham nhũng dự báo vẫn còn phức tạp. Điều này đòi hỏi chúng ta không được thỏa mãn với những thành tích đạt được mà phải tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, ngành nội chính Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng cuối năm 2020: “Phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngành nội chính Đảng cần tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời khắc phục những “khoảng trống, khe hở” để “không thể tham nhũng”, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức. 

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”. Khẳng định điều này, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, trước mắt, toàn ngành cần tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.