Từ ngày 1/4: Giải quyết thủ tục hành chính cả ngày Thứ Bảy
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Quyết định này ban hành thay thế Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ra ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy.

Quyết định được đưa ra từ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của cơ quan hành chính Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định lựa chọn các thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc nửa ngày hoặc cả ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ Bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm việc thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Hồ Hường
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp