Tương lai tòa án sẽ không phân theo địa giới hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Chánh án, với các vụ án hành chính, đặc biệt về đất đai, hiện ngành tòa án đang giải quyết theo 2 cấp: sơ thẩm ở cấp huyện và phúc thẩm ở cấp tỉnh. Qua đánh giá, nhiều vụ án sơ thẩm đã được giải quyết tốt, nhưng cũng có những vụ bị hủy, sửa, có những vụ thẩm phán khi giải quyết nể nang người có thẩm quyền ở địa phương nên không hủy quyết định hành chính sai….

Để khắc phục tình trạng này, tương lai, tòa án sẽ không còn được phân theo địa giới hành chính nữa, mà chỉ phân theo 4 cấp xét xử. Như vậy, tòa án sẽ không còn gắn với chính quyền địa phương nữa nên tính độc lập sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, trước mắt, để góp phần giải quyết những các khiếu nại, tố cáo về đất đai, với những vụ án hành chính đất đai phức tạp, tòa cấp tỉnh sẽ trực tiếp xử sơ thẩm, tòa tối cao sẽ xử phúc thẩm.

Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử