Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ lấy ý kiến về việc xây dựng Luật Xuất bản (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các vấn đề phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật; đối tượng thành lập nhà xuất bản và loại hình tổ chức, hoạt động của nhà xuất bản; xuất bản các xuất bản phẩm điện tử; hội nhập quốc tế trong hoạt động xuất bản; liên kết trong hoạt động xuất bản; bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động xuất bản; chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản. Đa số ý kiến cho rằng, việc ban hành Luật Xuất bản (sửa đổi) là cần thiết, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Về tên gọi của Dự thảo Luật là Luật Xuất bản, in, phát hành, có ý kiến cho rằng với tên gọi này đã làm cho Luật rơi vào tình trạng lơ lửng, không rõ in cái gì và phát hành cái gì. Về tổ chức và hoạt động xuất bản không nên quy định giấy phép hoạt động xuất bản chỉ có thời hạn 10 năm. Lý giải về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, với thời hạn ngắn như vậy thì khó xây dựng chiến lược phát triển cho nhà xuất bản. Bên cạnh đó, không nên quy định nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập mà cần nói rõ là đơn vị sự nghiệp có thu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu  bỏ chữ “có thu”  thì ngành nào, địa phương nào cũng sẵn sàng mở nhà xuất bản, vừa tốn kém tiền nhà nước vừa thu hẹp thị phần của những nhà xuất bản đang tồn tại. Về vấn đề liên kết trong hoạt động xuất bản trong dự thảo luật cần phải được làm rõ hơn về một số vấn đề về tỷ lệ % xuất bản phẩm được phép liên kết trong năm hoạt động của nhà xuất bản; tỷ lệ % xuất bản phẩm liên kết nhưng nằm ngoài chức năng nhiệm vụ chính; một số quy định cụ thể khác, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của nhà xuất bản khi thực hiện kiên kết xuất bản với đối tác…

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ sẽ tổng hợp để chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) trình QH Khóa XIII xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba và thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIII.

Hà An
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân