Xây dựng Nghị định mới xử lý hàng loạt vướng mắc về hải quan
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Việc xây dựng nghị định này cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Tại buổi mở đầu hội thảo ngày 20/6, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết dự thảo nghị định mới sẽ gồm một số nội dung về thủ tục hành chính đang được quy định tại các thông tư do Bộ Tài chính ban hành.

Dự thảo nghị định cũng sẽ xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và một số văn bản khác quy định về thủ tục hải quan cho phù hợp với thực tiễn và mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết số 19-2016/NĐ-CP.

Theo ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, dự thảo có nhiều điểm mới, tập trung vào thủ tục khai hải quan như: khai hải quan đối với hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập tái xuất, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phương tiện vận tải, thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan, nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử, khai bổ sung hồ sơ hải quan trong trường hợp gửi thừa hàng, nhầm hàng…

Trên cơ sở những gợi ý vấn đề cần trao đổi về dự thảo nghị định mới, các đại biểu thuộc các doanh nghiệp, các hiệp hội phát biểu đã chỉ ra những điểm chưa hợp lý của dự thảo Nghị  định, đồng thời kiến nghị bổ sung nhiều nội dung.

Ngày 21/06/2016, hội thảo tiếp tục tham vấn về thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các quy định khác về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…

Được biết, hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày 23 và 24/06/2016. Sau 4 ngày làm việc, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xem xét thông qua và ký ban hành. Nghị định dự kiến có hiệu lực vào Quý IV năm 2016.

Đạt Thanh
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ