11 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 183,53 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

Với kết quả đạt được trong 15 ngày cuối tháng 11/2011 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 30/11/2011 lên 183,53 tỷ USD, tăng 30,4% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2011 đạt gần 4,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với 15 ngày đầu tháng 11/2011. Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 11/2011 là dầu thô tăng 101 triệu USD, giày dép: 94,7 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 80,6 triệu USD, hàng dệt may tăng 37,6 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 31,3 triệu USD, cao su tăng 21,4 triệu USD, hàng thủy sản tăng 15,7 triệu USD…

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  đạt 87,36 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,53 tỷ USD, tăng 15,9% so với 15 ngày đầu tháng 11/2011, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 11/2011 lên 42,48 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 48,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2011 đạt gần 4,51 tỷ USD, giảm 1,2% so với kết quả thực hiện trong 15 ngày đầu tháng 11/2011. Các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều nhất trong nửa cuối tháng 11/2011 bao gồm: xăng dầu các loại giảm 172 triệu USD, dầu thô giảm 81,6 triệu USD, sắt thép giảm 73,9 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 82,5 triệu USD, máy vi tính và sản phẩm giảm 54,2 triệu USD…

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2011, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 96,17  tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2010. Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,12 tỷ USD, giảm 2,8% so với 15 ngày đầu tháng 11/2011, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 11/2011 lên 43,26 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 45% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Nguồn: Tổng cục Hải quan