2 ngân hàng nước ngoài được phép mở thêm dịch vụ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngân hàng Deutsche Bank AG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được phép thực hiện các dịch vụ liên quan đến trái phiếu như tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và đại lý thanh toán trái phiếu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Ngân hàng Deutsche Bank AG – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế có liên quan tới các dịch vụ nêu trên.

Mizuho Corporate Bank Ltd – Chi nhánh Hà Nội cũng đã được phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất-nhập khẩu theo các quy định của pháp luật hiện hành.    Thu Hiền
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp