2009 cam kết ODA cho Việt Nam đạt trên 5 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Con số này thấp hơn của mức cam kết năm ngoái (5,426 tỉ USD) nhưng vẫn cao hơn các năm trước đó.

Như vậy, tổng số vốn ODA cam kết cho Việt Nam trong 15 năm qua (1993 – 2008), tính đến nay đã đạt 47,452 tỷ USD.

Trong số 28 nhà tài trợ cho Việt Nam năm nay, có 5 đối tác đa phương (ADB, EC, UN Agencies, WB và International NGOs), và 23 đối tác song phương.

Trong thời kỳ 1993-2007, tổng giá trị ODA cam kết đạt 42,438 tỷ USD, tổng vốn ODA ký kết đạt 32,109 tỷ USD, tương đương 75,66% tổng lượng ODA cam kết cùng kỳ.


Tổng vốn ODA giải ngân đạt 19,865 tỷ USD, tương đương 61,86% tổng lượng ODA ký kết cùng kỳ.

Nguồn vốn ODA đã bổ sung một nguồn kinh phí quan trọng cho đầu tư phát triển, chiếm 11% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và khoảng 17% trong tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Trong các nước trực tiếp viện trợ ODA cho Việt Nam, đứng đầu là Cộng hòa Pháp với 280,96 triệu USD, Hàn Quốc 268,7 triệu USD, Đức 186 triệu USD, Hoa Kỳ 128,12 triệu USD…

Hàn Quốc và Thái Lan là hai quốc gia châu Á duy nhất cam kết tài trợ cho Việt Nam.

Nhật Bản năm nay không có trong danh sách các nước cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam .

Tính đến hết tháng 10/2008, tổng số vốn ODA giải ngân đạt 22,065 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn ODA cam kết và 62,65% tổng vốn ODA đã ký kết.


Trong cơ cấu ODA, ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông chiếm tỷ trọng cao nhất.

Nguồn: Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam