4 tháng đầu năm cả nước nhập siêu 176 triệu USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó, chủ yếu là các thị trường Châu Á như Trung Quốc (khoảng 4 tỷ USD), ASEAN (khoảng 1,7 tỷ USD), Hàn Quốc (hơn 2,8 tỷ USD), Đài Loan (gần 2,2 tỷ USD).
Tuy nhiên, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu 844 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 8,6 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng 3 và tăng 14,3% so với tháng 4/2011, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 4,6 tỷ USD, giảm 8,8% so với tháng 3 và tăng 35,3% so với cùng kì 2011.
Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt hơn 33,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt gần 18,3 tỷ USD, tăng 44%.
Kim ngạch nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng năm 201
Tháng 4, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 9,0 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng 3 và tăng 0,1% so với tháng 4/2011, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4,65 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng 3 và tăng 21,0% so với tháng 4/2011.
Tính chung 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 33,6 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt hơn 16,1 tỷ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 48,0%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 17,4 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 52,0% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Cơ cấu nhập khẩu phân theo thị trường 4 tháng đầu năm 2012
Như vậy 4 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng xuất khẩu cao gấp 5 lần so với tốc độ tăng nhập khẩu (xuất khẩu tăng 22,1% trong khi nhập khẩu tăng 4,4%). Hoạt động xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao chủ yếu do sự đóng góp của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Minh Đức
Nguồn:  Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu