4 tháng thu hút gần 7,6 tỷ USD vốn FDI
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong số đó có 210 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký  7,22 tỷ USD và 64 lượt dự án tăng thêm vốn với tổng vốn đăng ký trên 371, 4 triệu USD.

B.V.Islands đứng đầu về vốn đầu tư đăng ký trong tổng số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng qua với 11 dự án và 2,09 tỷ USD. Tiếp đến là Hoa Kỳ với 9 dự án có tổng vốn 1,31 tỷ USD, Malaixia có 6 dự án, tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD.

Nguồn vốn đầu tư tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực dịch vụ với 6,5 tỷ USD, chiếm 89,9% tổng vốn đầu tư, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là các dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn; lĩnh vực công nghiệp chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; số còn lại thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp.

Nguồn: Báo điện tử Công thương