6 nhóm giải pháp của Bộ Tài chính để kiềm chế lạm phát
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đường sữa là một trong những mặt hàng sẽ được kiểm soát chặt chẽ để kiềm chế lạm phát Nội dung của 6 nhóm giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra gồm: Tập trung kiềm chế lạm phát; Thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán; Bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; Bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống tài chính – ngân hàng; Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Trong các nhóm giải pháp này, nhóm giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát được ưu tiên hàng đầu. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát chi phí kinh doanh, giá thành các loại sản phẩm thuộc diện bình ổn giá theo quy định, nhất là đối với các mặt hàng xăng dầu, điện, than, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh, đường, sữa, lương thực, thép, xi măng,…

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương rà soát cơ chế kiểm soát giá xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 /10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, Ngành liên quan thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý điều hành giá theo đúng Pháp lệnh Giá, kiểm tra giám sát để mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng các quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết; Thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định.

 Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp