63 thủ tục lĩnh vực thuế mới được ban hành
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong phạm vi của Cục Quản lý công sản có hai thủ tục được bổ sung, sửa đổi là: Thủ tục miễn và thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định…đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Lĩnh vực Hải quan có 3 thủ tục mới được ban hành, là: Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên; Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển nhập cảnh; Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển xuất cảnh.

Riêng lĩnh vực thuế, có 63 thủ tục mới được ban hành và 143 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Nguồn: Báo Đầu tư điện tử