Ban Công tác đại biểu gặp mặt các ĐBQH chuyên trách
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.