Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt hơn 700.000 tỷ đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Xét theo thành phần kinh tế, các nhóm thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ tăng 8,1%-23,5%. 

Xét theo loại hình kinh tế, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn có mức tăng trưởng cao nhất (tăng 25%), tiếp đến là đến khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể. 

Nguồn: Báo Tiền phong điện tử