Báo cáo mới nhất về doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo có nhan đề “ Các đặc điểm của môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Bằng chứng từ một cuộc Khảo sát doanh nghiệp vừa và nhỏ 2007”.

Đây là thành quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa CIEM và Trường Đại học Copenhagen với sự hỗ trợ của Hợp phần nghiên cứu của chương trình Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp của Danida (BSPS).

Báo cáo đưa ra phân tích tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa và các vấn đề liên quan tới sự phát triển của khu vực tư nhân bao gồm 2.492 doanh nghiệp sản xuất ngoài quốc doanh tại 3 khu vực đô thị và 7 vùng nông thôn Việt Nam.

Các chương trong báo cáo đã xem xét đến các vấn đề liên quan tới tình trạng quan liêu và tính không chính thức, công ăn việc làm và bảo hiểm xã hội, sản xuất và công nghệ, đầu tư, tiếp cận tín dụng và môi trường.

Báo cáo cũng cho thấy sự cải thiện trong môi trường kinh doanh với tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa thấp; nhiều chủ doanh nghiệp không gặp nhiều cản trở lớn đối với công việc kinh doanh của mình; các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có đóng góp đáng kể trong việc tạo ra công ăn việc làm , mặc dù năng suất lao động còn thấp.

Theo báo cáo, hơn một nửa doanh nghiệp nhỏ và vừa có kiến thức khá ít ỏi về luật và các quy định, mức giảm của tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn về tín dụng thấp; việc tuân thủ các quy định về môi trường vẫn là thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất.

Các nhà tổ chức khẳng định báo cáo là cơ sở vững chắc để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như giúp cho các nhà hoạch định chính sách về doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Chính phủ đang tập trung nhiều giải pháp ưu tiên, ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nguồn: TTXVN