Báo Thanh tra hòa mạng Internet
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cùng với các ấn phẩm in là tuần báo (3 kỳ/ tuần) và nguyệt san cuối tháng và nay tăng cường thêm loại hình báo điện tử, báo Thanh tra đang nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Năm 2008, báo Thanh tra phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả tuyên truyền với các mục tiêu: Tăng số lượng phát hành báo in lên 1,3 lần so với năm 2007, thu hút nhiều độc giả truy cập báo điện tử, đạt doanh số thu- chi gấp 1,3 lần so với năm trước.

Nguồn: Website Chính phủ