Bắt đầu đổi giấy phép đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Thông báo này, Thông tư hướng dẫn về việc đổi giấy phép hoặc cấp phép mới đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài đã chính thức có hiệu lực thực thi từ ngày 7/11. Từ nay tới cuối năm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tập trung đổi giấy phép cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hoá hoặc thay đổi pháp nhân phải làm các thủ tục cấp phép mới. Tới hết ngày 30/12, nếu doanh nghiệp nào chưa đổi giấy phép sẽ phải xin cấp phép mới vì giấy phép cũ hết hiệu lực.

Theo Báo Thương mại