BIDV phát hành 6.000 tỷ đồng giấy tờ có giá dài hạn năm 2008
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, tổng mệnh giá giấy tờ có giá dài hạn mà Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam được phát hành trong năm 2008 là 6.000 tỷ đồng quy đổi.
Ðối tượng mua giấy tờ có giá là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và không hoạt động tại Việt Nam.
Riêng việc phát hành giấy tờ có giá cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 5647/NHNN-CSTT ngày 29-5-2007 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nguồn: Báo Diễn đàn doanh nghiệp