Bán sản phẩm rượu qua Internet là vi phạm pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định cũng nêu rõ, các hành vi: sản xuất kinh doanh rượu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; tài trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí… gắn với việc quảng cáo sản phẩm rượu; dùng sản phẩm rượu làm giải thưởng cho các cuộc thi trừ các cuộc thi về sản phẩm rượu… là các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tổ chức, cá nhân sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sản xuất rượu; giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu trong trường hợp vi phạm điều kiện về sản xuất, kinh doanh rượu và vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chín điều kiện cấp giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

Trong đó, Nghị định có đề cập tới vấn đề doanh nghiệp có hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ sáu tỉnh trở lên, tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ ba thương nhân bán buôn sản phẩm rượu doanh nghiệp có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh; liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bản quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho…

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ về đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý, sản xuất kinh doanh rượu, công nhận làng nghề sản xuất rượu thủ công…

Theo Vietnam+