Báo cáo láo, DN sẽ bị giám sát đặc biệt
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trường hợp DN có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu, có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5 và báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn kết quả kinh doanh cũng sẽ bị đặt vào tình trạng giám sát đặc biệt.

Thục Quyên
Nguồn: Báo Tiền phong