Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới của TCty Lương thực miền Bắc
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cùng ngày, theo Quyết định 1548/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bà Bùi Thị Thanh An thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc, tiếp tục là Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Theo Website Chính phủ