Bộ Tài chính trình Chính phủ 6 giải pháp ổn định thị trường chứng khoán
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thứ nhất, NHNN cần công bố ra thị trường những biện pháp cụ thể thực hiện Công văn số 319/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai cho vay kinh doanh chứng khoán, tránh thắt chặt hơn kênh dẫn vốn này; chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạm ngừng hoặc dãn giải tỏa cầm cố cổ phiếu trong một thời gian.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ cho phép Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện bán cổ phiếu theo hướng đấu thầu phạm vi hẹp giữa các nhà đầu tư có tổ chức hoặc thỏa thuận cho các đối tác chiến lược khi cổ phần hóa.

Thứ ba, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ và kỳ hạn của trái phiếu để hạn chế tình trạng các nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ đầu tư ngắn hạn để kiếm “lợi kép” từ lãi suất cao và xu hướng lên giá của Đồng Việt Nam, tạo thêm sức ép với cung tiền Việt Nam Đồng và hút vốn khỏi thị trường cổ phiếu.

Thứ tư, Chính phủ chỉ đạo các tổng công ty sở hữu vốn nhà nước tạm dừng thoái đầu tư vốn nhà nước trong thời gian tới để cân bằng cung – cầu thị trường.

Thứ năm, cần sớm ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hẹp thị trường tự do, phát triển thị trường tổ chức, trong đó kiến nghị Thủ tướng cho phép Bộ Tài chính ban hành các giải pháp cần thiết để điều tiết việc chào bán chứng khoán ra công chúng tùy theo tình hình cụ thể. Đồng thời cho phép áp dụng tỷ lệ thích hợp sở hữu nước ngoài đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa và giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Thứ sáu, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải thông tin một cách khách quan, trung thực và chính xác; Thủ trưởng các cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các thông tin đăng tải.

Trước đó, khi tình hình thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, Bộ Tài chính đã triển khai một số giải pháp nhằm ổn định, phát triển thị trường như: Giãn thực hiện IPO của Habeco và Incombank; công bố ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chưa đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong năm 2008; chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn yêu cầu các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng dãn lịch phát hành ra công chúng; làm việc với SCIC để triển khai việc sử dụng quỹ hỗ trợ của SCIC mua một số cổ phiếu tốt có tính chất dẫn dắt thị trường.

Nguồn: Website Chính phủ