Bộ TN-MT sẽ quản lý giá đất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định nêu rõ, bên cạnh các chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN-MT, bộ sẽ có thêm chức năng quản lý giá đất (trước đây nhiệm vụ này thuộc Bộ Tài chính).

Bộ TN-MT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan để xây dựng và trình Chính phủ ban hành, điều chỉnh khung giá các loại đất, hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và kiểm tra việc xác định giá đất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện điều tra tổng hợp và cung cấp các dữ liệu thông tin về giá đất.

Thủ tướng cũng quyết định Bộ TN-MT thành lập thêm Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai (hợp nhất Vụ Đất đai và Vụ đăng ký và thống kê đất đai).

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online