Bộ Xây dựng sẽ có thêm 2 tập đoàn kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đề án xây dựng các tập đoàn này đang được khẩn trương xây dựng và phấn đấu hoàn thiện trong quý II/2008 để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam sẽ do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm nòng cốt, đảm nhận phát triển các dự án đầu tư xây dựng và bất động sản tại khu vực phía Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam làm nòng cốt, có nhiệm vụ quản lý khai thác các dự án xi măng để đảm bảo nguồn cung và điều tiết thị trường. Cả 2 đề án này đang được khẩn trương xây dựng và phấn đấu hoàn thiện trong quý II/2008 để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

Hiện, Bộ Xây dựng đã có 3 đề án Tập đoàn kinh tế được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận là Tập đoàn Công nghiệp nặng Việt Nam (do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm nòng cốt), Tập đoàn Sông Đà (TCT Sông Đà làm nòng cốt), Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (TCT Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam làm nòng cốt).

Nguồn: TTXVN