Bộ Xây dựng sẽ hình thành 3 Tập đoàn kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Giai đoạn 2007-2008, Bộ Xây dựng triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp đối với 22 công ty. Giai đoạn 2007-2010, tiến hành cổ phần hóa 13 Tổng công ty trực thuộc Bộ.

Nhà Xuất bản xây dựng, Công ty Sen vòi Viglacera (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng), Công ty Xây dựng vật tư và vận tải (Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng) sẽ được sắp xếp theo hình thức khác, như chuyển thành đơn vị sự nghiệp, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bán doanh nghiệp hoặc giải thể doanh nghiệp.

Trong quý IV năm 2007, Bộ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hình thành 3 Tập đoàn kinh tế: Tập đoàn Công nghiệp xây dựng do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt, Tập đoàn Chế tạo cơ khí nặng do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm nòng cốt, Tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm nòng cốt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo nội dung đã được phê duyệt. Đồng thời, chủ động thực hiện các hình thức sắp xếp đối với các doanh nghiệp nêu trên và doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa nhưng không cổ phần hóa được.

Theo Website Chính phủ