Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017 qua các con số
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
undefined - Ảnh 6.
undefined - Ảnh 7.
undefined - Ảnh 8.
undefined - Ảnh 9.
undefined - Ảnh 10.
undefined - Ảnh 11.
undefined - Ảnh 12.
undefined - Ảnh 13.
undefined - Ảnh 14.
undefined - Ảnh 15.
undefined - Ảnh 16.
undefined - Ảnh 17.
undefined - Ảnh 18.
undefined - Ảnh 19.
undefined - Ảnh 20.
undefined - Ảnh 21.