Bước chuyển thuế năm 2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

1. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: giá cả liên tục gia tăng, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, thị trường trong nước và thế giới biến động bất thường… nhưng kết quả thu nội địa (trừ dầu) vẫn vượt 6,5% so với dự toán Nhà nước giao; tăng trưởng 23% so với năm 2006; Tỷ trọng thu nội địa (trừ dầu) chiếm 55,1% trong tổng thu NSNN. Đặc biệt số thu từ khu vực DN dân doanh đã vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay.

2. Kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân, tạo khuôn khổ pháp lý để kiểm soát thu nhập và điều tiết, phân phối lại thu nhập dân cư, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, thực hiện công bằng xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập và ổn định nguồn thu cho NSNN.

3. Luật Quản lý Thuế được hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện từ 1/7/2007. Luật quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan thuế, cán bộ thuế và tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện pháp luật thuế. Thủ tục hành chính thuế đã quy định đầy đủ, minh bạch và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

4. Toàn ngành đã chuyển đổi tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo mô hình chức năng, nhằm nâng cao tính chuyên sâu, chuyên nghiệp công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế; theo đó đã giảm bớt 2.756 đầu mối; thực hiện điều động luân phiên, luân chuyển, bố trí lại công việc hơn 19.000 cán bộ công chức để kịp thời kiện toàn bộ máy theo mô hình tổ chức mới.

5. Trong năm, bằng việc đầu tư trang bị 1.475 máy chủ, 35.309 máy tính các loại; phát triển thêm 4 phần mềm ứng dụng mới và nâng cấp 15 chương trình ứng dụng, ngành thuế đã đẩy mạnh đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ tin học vào tất cả các khâu quản lý thuế để giải quyết công việc nhanh chóng, phục vụ kịp thời nhu cầu của người nộp thuế và nâng cao hiệu suất, hiệu quả quản lý của cơ quan thuế.

6. Hoàn thành giai đoạn thí điểm cơ chế tự khai – tự nộp và mở rộng áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ 1/7/2007.

7. Đã triển khai cơ chế “một cửa” tại bộ phận hỗ trợ của cơ quan thuế để giải quyết các thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế.

8. Là năm công tác đào tạo cán bộ công chức thuế có sự tiến bộ lớn mà trọng tâm là đào tạo nâng cao tính chuyên sâu, chuyên nghiệp theo từng chức năng quản lý thuế. Trong năm đã có 60.787 lượt cán bộ thuế được tập huấn đào tạo, trong đó, số được đào tạo các kỹ năng quản lý thuế là 48.803 lượt cán bộ.

9. Cũng trong năm, toàn ngành đã tập trung đầu tư hiện đại hóa hệ thống công sở, theo đó đã xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lớn 338 công trình, trong đó khởi công mới 70 công trình, đồng thời đã duyệt 56 dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật để khởi công mới trong năm 2008.

10. Trong nội bộ ngành thuế đã đẩy mạnh phân cấp quản lý về đầu tư tài sản, kinh phí, quản lý xây dựng để tăng cường trách nhiệm và tạo tính chủ động cho thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản.