Các bãi chôn lấp chất thải rắn nếu không hợp vệ sinh phải đóngcửa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đề xuất lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý CTR

Quy hoạch quản lý CTR gồm quy hoạch vùng liên tỉnh, quy hoạch vùng tỉnh. Quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh chỉ xét đến các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch, khu lịch sử-văn hóa có ý nghĩa liên vùng, là động lực phát triển vùng.

Quy hoạch quản lý CTR phải đánh giá hiện trạng về tỷ lệ thu gom, phân loại CTR; phương tiện và phương thức thu gom; vị trí, quy mô các trạm trung chuyển và các cơ sở xử lý CTR; đánh giá khả năng phân loại, tái chế và tái sử dụng CTR thông thường phát thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và dịch vụ; đánh giá công nghệ xử lý CTR.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải đề xuất lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý CTR thông thường, CTR nguy hại nhằm đảm bảo xử lý triệt để CTR, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

Đối với quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng cơ sở xử lý CTR, cần có biện pháp cách ly các khu vực có khả năng gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ cháy nổ (bãi chôn lấp, bể xử lý nước rác, nơi chứa tạm thời chất thải nguy hại sau khi phân loại và chờ đưa đi xử lý). Đồng thời, phải dự kiến các phương án phục hồi cảnh quan và tái sử dụng mặt bằng cơ sở xử lý CTR sau khi chấm dứt hoạt động.

Có thể tái sử dụng mặt bằng cơ sở xử lý CTR

Việc đóng bãi chôn lấp, chấm dứt hoạt động cơ sở xử lý CTR được thực hiện khi lượng chất thải đã chôn lấp đạt được dung tích lớn nhất theo thiết kế kỹ thuật; bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. UBND các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án cải tạo bãi chôn lấp đạt tiêu chuẩn môi trường.

Có thể tái sử dụng mặt bằng cơ sở xử lý CTR làm khu vui chơi, giải trí, sân thể thao, bãi đỗ xe… nhưng phải sau khi thực hiện các công việc theo yêu cầu như khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường liên quan, theo dõi sự biến động của môi trường tại các trạm quan trắc, kiểm tra chặt chẽ các lỗ khoan thu hồi khí gas… Trong thời gian chờ sử dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp, việc xử lý nước rác, khí gas vẫn phải tiếp tục hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, không được xây dựng các công trình nhà cửa trên bãi chôn lấp CTR. Khi tái sử dụng cơ sở xử lý CTR cho mục đích khác, cần lập dự án và quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Nguồn: Website Chính phủ