Các KCN, KKT đóng góp hơn 50% kim ngạch xuất khẩu cả nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo thống kê của Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm nay đến cuối tháng 7, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các KCN, KKT đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tổng doanh thu đạt hơn 79,3 tỉ USD, tăng hơn 16%.

Cùng thời gian trên, kim ngạch  xuất khẩu của các doanh nghiệp hoạt động ở các KCN và KKT trên cả nước đạt gần 53,5 tỉ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Mặc dù vậy, kim ngạch nhập khẩu cùng thời gian trên của các doanh nghiệp ở hai khu vực trên cũng rất cao, lên đến 52,8 tỉ USD, chiếm 49% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015).

Như vậy tính ra, doanh nghiệp hoạt động ở trong các KCN và KKT trong 7 tháng đầu năm nay đã xuất siêu được khoảng 700 triệu USD và đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 66.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các KCN, KKT đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn và rất lớn trong lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KKT, từng bước khẳng định Việt Nam như là một cứ điểm sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Ngoài ra, các KCN, KKT đã thu hút được 7.327 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.386 nghìn tỉ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 692 nghìn tỉ đồng.

Công Trí
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ