Cấm các ngân hàng thu phí cho vay
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo công văn số 5455/NHNN-VP ngày 19/6/2008 về việc ký quỹ khi vay vốn, yêu cầu các tổ chức tín dụng không áp dụng các hình thức gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng.

Sau khi NHNN Việt Nam ban hành cơ chế điều hành lãi suất cơ bản mới, thời gian gần đây, một số tổ chức tín dụng (TCTD) đã áp dụng một số hình thức gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng như thu phí ngoài lãi suất hay yêu cầu khách hàng để lại một phần vốn vay gửi lại tại ngân hàng dưới hình thức ký quỹ,…

Vì vậy, để đảm bảo thi hành nghiêm túc cơ chế điều hành lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD không được thực hiện bất kỳ hình thức nào làm tăng chi phí vốn vay thực tế của khách hàng, kể cả yêu cầu khách hàng để lại một phần vốn vay gửi lại tại ngân hàng dưới nhiều hình thức như ký quỹ,… ngoài lãi suất cho vay theo cơ chế lãi suất cơ bản hiện hành.

Giám đốc các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định này; xử lý và báo cáo Thống đốc NHNN kịp thời các trường hợp vi phạm.

Nguồn: VTC NEWS