Cạn kiệt địa chỉ Internet, VNNIC đề xuất sớm sử dụng IPv6
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

VNNIC cho biết các tổ chức quản lý địa chỉ cấp khu vực RIR đã chính thức thừa nhận việc cạn kiệt địa chỉ IPv4 sẽ diễn ra trong vòng 2 đến 4 năm tới. Các RIR kêu gọi cộng đồng nhận thức việc triển khai IPv6 là then chốt, Chính phủ các nước có sự đầu tư và quan tâm thích đáng đến triển khai địa chỉ IPv6 vì IPv6 có đủ năng lực thay thế cho nguồn IPv4 cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet.

Việc triển khai thực tế địa chỉ IPv6 ở một số quốc gia đã cho thấy, khi IPv6 được triển khai không có nghĩa loại bỏ hoàn toàn không sử dụng hệ thống mạng IPv4 hiện có và thay thế bằng một cơ sở hạ tầng mới mà sẽ có các giải pháp kỹ thuật để lợi dụng cơ sở hạ tầng IPv4 phục vụ cho triển khai IPv6. Thời điểm ban đầu, việc triển khai IPv6 được dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có của mạng IPv4. Mạng IPv6 và IPv4 sẽ cùng song song tồn tại trong thời gian dài, thậm chí mãi mãi.

Ở Việt Nam, thời gian qua, VNNIC đã có thử nghiệm thực tiễn về IPv6. Hệ thống VNIX tại cả hai điểm Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều đã sẵn sàng cho việc kết nối IPv6. VNNIC cũng đã xây dựng mạng IPv6 thử nghiệm sử dụng hai vùng địa chỉ IPv6: /32 và /48.

Hiện tại đã có hai tổ chức xin cấp địa chỉ IPv6 là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). VNNIC cũng đã ký biên bản kết nối mạng IPv6 với VNPT, sẽ triển khai kết nối mạng của hai bên bằng đường kết nối cáp quang trực tiếp. Tuy nhiên, với các ISP khác của Việt Nam, VNNIC đánh giá vẫn chưa quan tâm thực sự tới việc triển khai thế hệ địa chỉ mới IPv6.

VNNIC kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xúc tiến các hoạt động thúc đẩy sử dụng IPv6 tại Việt Nam bằng cách đưa ra cảnh báo chính thức về vấn đề cạn kiệt nguồn tài nguyên địa chỉ IPv4 là xu thế tất yếu, tính cần thiết của việc triển khai địa chỉ IPv6, chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động Internet Việt Nam phải lên kế hoạch về tài nguyên và triển khai địa chỉ IPv6, xác định triển khai IPv6 là một nhiệm vụ trong việc phát triển CNTT và Truyền thông Việt Nam; xúc tiến việc thành lập Uỷ ban thúc đẩy phát triển IPv6 tại Việt Nam bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm lên kế hoạch và lộ trình cụ thể triển khai địa chỉ IPv6, đề xuất cụ thể về kinh phí, ngân sách cũng như chính sách của nhà nước hỗ trợ cho việc triển khai IPv6… 

Theo VnMedia