Cấp phép cho 3 NH nước ngoài mở chi nhánh tại VN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có các giấy phép cho 3 Ngân hàng trên mở chi nhánh tại Việt Nam.

Các chi nhánh Ngân hàng này đều có địa chỉ giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, có tên giao dịch là: Ngân hàng Industrial Bank of Korea-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Taipei Fubon-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Số vốn được cấp của mỗi chi nhánh đều là 15 triệu USD, cùng thời hạn hoạt động là 99 năm và được thực hiện loại hình hoạt động ngân hàng thương mại.

Trong hoạt động, các chi nhánh trên được thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật về hoạt động của Ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, các chi nhánh ngân hàng trên được thực hiện nghiệp vụ khác của Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản hoặc khi đã có văn bản quy phạm pháp luật quy định chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện các nghiệp vụ này.

Nguồn: Báo Hà Nội mới