Cắt giảm 4.000 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ bản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm này đã có 1.700 dự án trong cả nước được điều chỉnh, ngừng triển khai, giãn tiến độ, sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng số vốn lên tới 3.950,97 tỉ đồng.

Cụ thể, các bộ, ngành cắt giảm 126 dự án với số vốn trong nước là 405,45 tỉ đồng, chiếm 5% số dự án và 2% tổng số vốn.

Tại các địa phương, số dự án cắt giảm là 1.574 dự án, với số vốn 3.545,5 tỉ đồng, chiếm 8,5% tổng số vốn kế hoạch năm 2008 (vốn trong nước) của các địa phương. Trong đó, số dự án cắt giảm, ngừng triển khai là 872 dự án với số vốn 1.920,7 tỉ đồng; các dự án giãn tiến độ là 678 dự án với số vốn 1.607,2 tỉ đồng.

Nguồn: www.cafef.vn