Chấp nhận trả tiền mua thông tin chống tham nhũng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ông Nguyễn Văn Thực – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính cho biết, nội dung trên nằm trong một văn bản hướng dẫn thực thi các quy định về kinh phí gồm nhiều nội dung và đang chuyển để lấy ý kiến các địa phương trước khi ban hành. 

Về cơ bản, các địa phương đều thống nhất với các cơ chế đã đề xuất của Bộ trong đó có việc chấp nhận bỏ tiềm mua tin chống tham nhũng. 

Theo ông Thực, hiện nay, thông tin phòng chống tham nhũng đều do quần chúng cung cấp.

Tuy nhiên, các thông tin đó cũng cần có cơ chế bồi dưỡng phù hợp để động viên và việc cung cấp thông tin có thêm hiệu quả và có thể xây dựng sự cộng tác lâu dài.

Kinh phí này sẽ nằm trong kinh phí hằng năm dành cho công tác phòng chống tham nhũng của các địa phương. Nguồn kinh phí sẽ do UBND tỉnh cân đối và tự bảo đảm là một phần hoạt động của cơ quan chống tham nhũng của địa phương.

Nguồn: Báo Điện tử VietNamNet