Chỉ nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà tại cửa khẩu quốc tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thông tư này không áp dụng đối với: Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế; nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu để nghiên cứu, sản xuất thử và tạm nhập, tái xuất để làm hàng mẫu tham dự hội chợ, triển lãm, thuốc là điếu, xì gà của cá nhân nhập cảnh trong mức tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ; các hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, kinh doanh chuyển khẩu và quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Công Thương chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là thương nhân nhập khẩu thuốc là điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước.

Thông tư quy định cụ thể danh mục, thủ tục đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu, yêu cầu đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2014.

Nguyễn Quân
Nguồn: Báo Công thương