Chính sách mới, quyết định mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Ðiều 2 về đối tượng áp dụng; khoản 3 Ðiều 8 về phụ cấp thu hút; khoản 3 Ðiều 9 về thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trợ cấp chuyển vùng; Ðiều 10 về trợ cấp lần đầu.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-4. Bãi bỏ khoản 2 Ðiều 2, khoản 3 Ðiều 9 và Ðiều 10 của Nghị định số 61/2006/NÐ-CP.

Nguồn: Báo Nhân dân  điện tử