Cho vay kinh doanh chứng khoán: Tổng dư nợ không quá 20% vốn điều lệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Với quy định này, cho vay kinh doanh chứng khoán không quá mở rộng cho vay, nhiều ngân hàng thương mại có dư nợ cho vay ở mức thấp so với vốn điều lệ vẫn có thể tiếp tục cho vay.

Quyết định còn nêu rõ quy định các điều kiện đối với các tổ chức tín dụng cho vay kinh doanh chứng khoán nhằm yêu cầu các đơn vị này tuân thủ pháp luật về tín dụng và bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay, có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%; thực hiện hạch toán, thống kê chính xác…

Ngoài ra, hệ số rủi ro của các khoản cho vay kinh doanh chứng khoán để tính hệ số an toàn vốn tối thiểu là 250% (trước đây là 150%). theo đó, tổ chức tín dụng sẽ phải xem xét, quyết định cho vay một cách thận trọng.

Khi cơ chế cho vay kinh doanh chứng khoán mới có hiệu lực thi hành, nếu các tổ chức tín dụng đáp ứng được các quy định nêu trên thì tiếp tục cho vay. Đối với các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được các quy định đó thì không được phép cho vay kinh doanh chứng khoán, khi đáp ứng được các quy định này thì mới được tiếp tục cho vay kinh doanh chứng khoán trong giới hạn cho phép.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM