Chôm chôm Việt Nam chính thức xuất sang Mỹ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chôm chôm VietGap xuất sang Mỹ được thu mua với giá khởi điểm là 27.000 đồng, tăng 20% so với giá tiêu thụ nội địa. Để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, Tổ hợp tác sản xuất trái cây Tiên Phú được cán bộ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam hướng dẫn kỹ thuật trồng chôm chôm theo các quy trình sản xuất trái cây sạch.

Kỳ Quan
Nguồn: Báo Điện tử Lao động