Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gồm: Vụ Lao động-Tiền lương; Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ bình đẳng giới, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động, Cục Người có công, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Tổng cục Dạy nghề, Các Ban Quản lý lao động ở nước ngoài, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng, Trung tâm thông tin, Tạp chí Lao động và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động-xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các quy định trước đây trái với Nghị định này./.

Nguồn: TTXVN