Chương trình làm việc ngày 16 tháng 11 năm 2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

QUỐC HỘI KHOÁ XII

Kỳ họp thứ hai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2007

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CHIỀU NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2007

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Phú Trọng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Đức Kiên

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ:

Các đồng chí:

Triệu Thị Nái

Nguyễn Thiện Nhân (nội dung 1)

Vũ Văn Ninh (nội dung 2)

Ngô Thị Minh

Nội dung:

(truyền hình trực tiếp)

– Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

– Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

– Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, Nguyễn Thiện Nhân tập trung trả lời các vấn đề:

+ Hiệu quả của việc đưa học sinh đi du học nước ngoài; chất lượng của kỳ thi trung học phổ thông lần 2 năm 2007; chất lượng đào tạo của các trường đại học mới được thành lập ở các địa phương; giải pháp bố trí chỗ ở (ký túc xá) cho sinh viên.

+ Chiến lược phát triển giáo dục vùng nông thôn; tình trạng mua sắm trang thiết bị dạy học học triển khai chậm ở các địa phương; tiến độ triển khai kiên cố hoá trường lớp.

+ Việc sửa đổi và ban hành một số văn bản pháp luật liên quan đến ngành giáo dục (Thông tư 48, 49); tiến độ thực hiện Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng Bộ tài chính, Vũ Văn Ninh tập trung trả lời các vấn đề:

+ Tình trạng chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiều Chính phủ.

+ Khả năng cân đối về tài chính của các tỉnh được trung ương hỗ trợ ngân sách đề thực hiện Nghị định số 67 trề trợ cấp xã hội trong năm 2007. Việc cân đối ngân sách cho chương trình 135.

+ Nguyên nhân tình trạng giá cả tăng vọt, giải pháp bình ổn giá.

+ Cơ sở giao chỉ tiêu thu tiền chuyển quyền sử dụng đất cho các địa phương năm sau cao hơn năm trước.

Nguồn: Văn phòng Quốc hội