C/O bản scan không được chấp nhận cho hưởng ưu đãi thuế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công văn số 5056/TCHQ-CCHĐH mới đây của Tổng cục Hải quan có hướng dẫn “để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, người nhập khẩu phải nộp C/O bản gốc (bản original) cho cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, bản quét chứng từ C/O (bản scan) là hình thức sao chép từ chứng từ C/O giấy (bản gốc) thông qua thiết bị quét rồi lưu trữ hình ảnh nên bản scan không đáp ứng được yêu cầu. Do vậy phải yêu cầu người nhập khẩu nộp C/O bản gốc cho cơ quan Hải quan để xem xét và áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt”.

Từ hướng dẫn trên, doanh nghiệp nhập khẩu lưu ý đối với những lô hàng nhập khẩu có C/O thì ngoài những dữ liệu điện tử truyền cho cơ quan hải quan khi khai báo hải quan điện tử, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan Hải quan để nộp chứng từ C/O bản gốc để cơ quan Hải quan xem xét cho hưởng ưu đãi về thuế quan.

Trong thời gian vừa qua, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp nộp C/O không hợp lệ để được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp. Vì vậy, hướng xử lý đối với C/O bản scan nêu trên của Tổng cục Hải quan cũng được xem là một giải pháp hay nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khai báo hải quan điện tử để làm giả chứng từ C/O sau đó truyền dữ liệu đến cơ quan Hải quan để trốn, lậu tiền thuế của nhà nước.

Tô Thành
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp