Cơ chế điều hành lãi suất phù hợp thị trường
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo cơ chế mới, các tổ chức tín dụng (TCTD) ấn định lãi suất kinh doanh bao gồm lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay bằng VNĐ theo nguyên tắc lãi suất kinh doanh không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố áp dụng cho từng thời kỳ.

Định kỳ hàng tháng, NHNN công bố lãi suất cơ bản. Trong trường hợp cần thiết, NHNN công bố điều chỉnh kịp thời mức lãi suất cơ bản này.

NHNN cũng đã công bố mức lãi suất cơ bản mới được áp dụng là 12%/năm; lãi suất tái cấp vốn là 13%/năm, lãi suất tái chiết khấu là 11%/năm.

Với mức lãi suất cơ bản là 12%/năm, thì lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại tối đa là 18%/năm. Điều này được cho là tương đối phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường hiện nay, không gây nên những xáo trộn trên thị trường tiền tệ, tín dụng. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại hiện nay thấp nhất là 12 – 14% và phổ biến là 15 – 18%.

Theo đánh giá của các chuyên gia ngân hàng hàng, với cơ chế này, lãi suất cơ bản sẽ thực hiện đúng chức năng là công cụ điều tiết chính sách tiền tệ, có tác dụng định hướng và điều tiết lãi suất thị trường, góp phần tạo nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay hợp lý và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền – TCTD – người vay vốn.

Nguồn: Website Chính phủ