Cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài – Chi hội Hoa Kỳ đang tiếp nhận nhiều đề nghị từ các công ty của Mỹ có nhu cầu mua hàng hóa Việt Nam đưa sang Mỹ, hoặc bán hàng Mỹ vào Việt Nam.

Đây là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, máy công nghiệp… trong đó có nhiều công ty bày tỏ mong muốn được nhập khẩu các sản phẩm chè, hải sản đông lạnh…

Danh mục này sẽ được cập nhật thường xuyên. Kính mời các công ty có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa với thị trường Mỹ liên hệ với đại diện phía Chi hội Hoa Kỳ: Mr. Linh Bùi (Email: linh.bui@baoovus.com; Mob: 0943575251) để được hỗ trợ tìm khách hàng, đối tác tại Mỹ.

Danh sách một số công ty Mỹ đang có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam:

Tên công ty

Nhu cầu

Liên hệ

Lĩnh vực

Aqua Ocean LLC

Buy: Frozen Fillet Swai, Frozen Tilapia and Frozen Shrimp

Stephen Sharp

Tel: +1 312-671-1106

lc4b1@msn.com

Food

Seafarers Inc.

Buy: Fresh and frozen fish, shrimps and squids

Willy Rosell (Chairman) Tel: 305 592 1633

Fax: 305 592 5081 willyr@seafarersinc.com

Food

Central Pacific Tuna

Buy: Fresh Bigeye/Yellowfin Tuna, Grouper, Snapper, Mahi Mahi

Tony Grey

Tel: 818 448 2355

Fax: 818 392 8790

tgrey@cptuna.com

Food

Consolidated Seafood Enterprises

Buy: Frozen seafood

David Phelps

Tel: 480 348 9548

david@consolsfd.com

Food

DanMar Seafood Inc.

Buy: Shrimps

Danny Cuestacity

Tel: 352 588 4800

Fax: 352 588 4860

Danny.Cuesta@DanMarSeafood.com

Food

Aspent

Buy: House wares

Mark Koles
24 Mark Mead Rd.
Cross River, NY 10518
(1) 914-763-4636
mark@aspenint.com

www.aspenint.com

Mechanizing

Tea Importers,Inc

Buy: Tea

47 Riverside Ave. Westport,CT.06880-4215

Phone: +1-203-2263

301 +1-203-2271629 www.teaimporters.com

TeaImport@aol.com

Drink

Empire Tea Services

Buy: Tea, consultant

Lalith Guy Paranavitana

1965 St. James Place

Columbus, Indiana 47201

Phone: 812-375-1937

www.empiretea.com

lalith@empiretea.com

Drink

Vieteagle Seafoods Co.

Buy: Frozen and dried sea food

Christi Trinh

Tel: 714 898 5180

Fax: 714 898 5170

Skype: VIETEAGLEUSA

Email: vieteagle@yahoo.com

Food

Vimyco

Buy: FRESH, LIVE and FROZEN SEAFOOD

FRANCIS TRAN

Tel: 626 284 8677

Fax: 626 284 8677

Skype: vimyco611

Email: vimyco@hotmail.com

Food

Unique Pacific Inc.

Buy: froze seafood, such as tilapia, squid, octopus, crawfish, frog legs, golden pompano

Cesin Grey

Tel: 718 416 5887

Fax: 718 416 5880

Email: uniquecesin@gmail.com

Food

U.S. Food Products Corporation

Sale: fresh, frozen and dry food products consisting of beef, veal, lamb, pork, poultry, seafood and fish.

Edward W. Holland

Tel: 201 833 8100

Fax: 201 833 1920

Email: edsbeef@aol.com

Food

Swell Fuel.

Sale: Generator to make electricity from ocean wave energy

Chris Olson

Tel: 281 380 8954

Email: info@swellfuel.com

Machinery

Seafood Castle Corporation

Buy: Tuna octopus crab meat, mahi mahi fillet

Linda Wang

Tel: 323 796 0588

Fax: 323 796 0477

Skype: lindawang135

Email: linda@seafoodcastle.com

Food

Seadco Usa Corp.

Buy: blue frozen crab meat

Nury Washburn

Tel: 954 776 2383

Fax: 954 776 6195

Skype: Nury.Washburn

Email: nury@seadcousa.com

Food

Portunus Group

Buy: FRESH, LIVE and FROZEN SEAFOOD

Rada Milana

Tel: 786 623 3963

Fax: 305 428 3005

Email: rada@portunusgroup.com

Food

NutriData

Sale: Database nutritional analysis, Laboratory analysis. review package labeling for FDA & USDA compliance, Nutrient content/Health claims, formulation/recipe development/adjustment, shelf life evaluation & testing, Specialist in school foodservice requirements & child nutrition, UDSA label approval submissions, UPC barcodes,

Harry Messersmith

Tel: 949 218 0535

Fax: 949 218 0545

Email: info@nutridata.com

Analysis

Nguồn:  Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn cầu