Công bố lãi suất cho vay đầu tư và xuất khẩu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,75%/năm.

Các mức lãi suất nói trên và mức chênh lệch được áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu tiên kể từ ngày Nghị định số 106/2008 của Chính phủ cũng về vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu có hiệu lực (19-9-2008).

Theo: Thời Báo Kinh tế Sài Gòn Online