Công bố lần đầu danh sách tổ chức tư vấn định giá
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, có 13 công ty chứng khoán như: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, Sài Gòn, Mê Kông, TP.HCM, Hoàng Gia, An Bình; công ty TNHH chứng khoán Thăng Long, ACB; Ngân hàng Đông Á… cùng 35 công ty kế toán, kiểm toán và tám doanh nghiệp thẩm định giá khác được công nhận là được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Theo Quy chế về lựa chọn và giám sát tổ chức tư vấn định giá mà Bộ Tài chính ban hành đầu tháng 12-2007, các tổ chức muốn được công nhận là tổ chức tư vấn định giá phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm về thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM