Công ty cho thuê tài chính có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, công ty công ty cho thuê tài chính có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê khi bên thuê không thanh toán được số tiền thuê còn lại, sau khi công ty đã có thông báo tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn do bên thuê không trả tiền thuê theo thỏa thuận, vi phạm các điều khoản của hợp đồng công ty cho thuê tài chính, bị giải thể hay phá sản, người bảo lãnh bị giải thể hay phá sản…

Bên cho thuê có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê khi có đủ các điều kiện nêu trên mà không cần chờ có phán quyết của Tòa án và yêu cầu bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ tiền thuê chưa trả theo hợp đồng.

Trước khi tổ chức thu hồi tài sản cho thuê, công ty công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tới bên thuê, Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an cấp xã có tài sản cho thuê. Hết thời hạn 30 ngày, thì Công ty công ty cho thuê tài chính có quyền trực tiếp tiếp cận và thu hồi tài sản cho thuê hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 tiếp cận và thu hồi.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam