Da giày hướng tới xuất khẩu 6,2 tỉ đô la năm 2010
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo kế hoạch, mục tiêu sẽ là chuyển đổi từ phương thức gia công sang sản xuất toàn diện, tập trung vào sản xuất giày thời trang và chất liệu da.

Các doanh nghiệp da giầy sẽ phải chuyển đổi quá trình sản xuất gồm 2 giai đoạn. Một là chuyển đổi từ mô hình gia công sang phương thức sản xuất một phần, hai là chuyển đổi sang mô hình sản xuất toàn bộ.

Ngành da giầy sẽ phải chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo để tăng lao động trong ngành từ mức trên 550.000 người lên tới 820.000 người vào năm 2010 và đạt mục tiêu thu dụng 1.189.000 người vào năm 2015.

* Việt Nam xác định da giầy là một trong những ngành mục tiêu trong chiến lược xuất khẩu quốc gia giai đoạn 2006-2010. Từ 2002-2008, ngành da giầy tăng trưởng xuất khẩu bình quân 23%/năm với kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt hơn 4,7 tỉ đô la Mỹ, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế. Đây là ngành trọng tâm tạo việc làm cho một lượng lớn lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp.

Theo thống kê của Lefaso, Việt Nam có 507 doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép, cặp túi xách và nguyên phụ liệu ngành giầy (năm 2007). Bên cạnh đó còn có rất nhiều sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình.

Nguồn: TTXVN