Đánh giá tình hình tín dụng các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tình hình quan hệ tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, còn các tổ chức tín dụng báo cáo theo các chỉ tiêu cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và lĩnh vực khác.

 Các số liệu báo cáo gồm có: dư nợ đến 31-12-2006, dư nợ đến 31-12-2007, tình hình cho vay đến 31-8-2008 và tổng số khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang có quan hệ tín dụng.

Báo cáo cần phân tích, đánh giá những mặt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quan hệ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo trang web NHNN