Đẩy mạnh thanh tra cho vay đầu tư chứng khoán
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thống đốc nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh thanh tra và giám sát đối với hoạt động cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 03/2008/QDD-NHNN, ngày 1/2/2008 của Thống đốc NHNN và phải khẩn trương hoàn thành đợt thanh tra về hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của các TCTD.

Việc cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2008/QDD-NHNN, ngày 1/2/2008 của Thống đốc NHNN.

Việc mở rộng mạng lưới, tăng quy mô hoạt động, trong đó có việc tăng vốn phải gắn với kế hoạch kinh doanh của từng năm, chiến lược kinh doanh trung, dài hạn, phù hợp với năng lực tài chính, quản trị kinh doanh, nguồn nhân lực, cộng nghệ hiện có của từng TCTD và phù hợp với định hướng của Chính phủ và NHNN.

Theo Chỉ thị này, Thanh tra Ngân hàng sẽ chủ động rà soát chương trình thanh tra, giám sát năm 2008 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với nhiệm vụ và tình hình mới; phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hoạt động của hệ thống các TCTD và của từng TCTD, phân nhóm các TCTD theo mức độ an toàn để đưa ra các biện pháp thanh tra, giám sát phù hợp.

Thanh tra Ngân hàng cũng sẽ tiến hành thanh tra tại một số TCTD về quản trị điều hành, chấp hành tỷ lệ an toàn, quản trị rủi ro, hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ, việc thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập, các nội dung kết luận của các đoàn thanh tra; thanh tra việc mở rộng mạng lưới, tăng vốn điều lệ của các TCTD; rà soát và đánh giá việc chấp hành các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của các TCTD. Thanh tra Ngân hàng sẽ định kỳ xây dựng báo cáo giám sát hàng tháng và hành quý để tổng hợp phân tích tình hình hoạt động của từng TCTD cũng như của toàn bộ hệ thống các TCTD….

Cũng theo chỉ thị, các TCTD tập trung nâng cao năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo hướng lành mạnh hóa và kiểm soát tốt rủi ro; chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD.

Theo TTXVN