Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, có 6 dự án được triển khai với một số nội dung: hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng các biện pháp kỹ thuật để triển khai áp dụng trong xuất khẩu, nhập khẩu bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiệp định TBT và pháp luật Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu, nhập khẩu…

Mục tiêu của các dự án là góp phần thực hiện các chính sách vĩ mô trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định TBT của Tổ chức Thương mại thế giới, đồng thời bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của Việt Nam.
Thế Dũng 
Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử